Pozbawienie władzy rodzicielskiej a brak kontaktu z małoletnim dzieckiem