Pozbawienie władzy rodzicielskiej a brak kontaktu z małoletnim dzieckiem

Sądowe pobawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z automatycznym pozbawieniem takiego rodzica prawa do osobistego kontaktu z dzieckiem, prawa do kontaktu telefonicznego lub wymiany korespondencji listownej. Przesłankami uzasadniającymi orzeczenie przez sąd pozbawienia władzy rodzicielskiej mogą być długoletnie przebywanie rodzica w więzieniu czy też za granicą, poważna choroba jednego z rodziców zagrażająca bezpieczeństwu dziecka, znęcanie się nad dzieckiem, alkoholizm, narkomania.