Uprowadzenie dziecka za granicę

Sytuacja kiedy kobieta mieszkająca przez wiele lat za granicą (gdzie dziecko miało swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i gdzie chodziło do szkoły czy przedszkola) zabiera nagle swoje małoletnie dziecko do Polski bez zgody biologicznego ojca albo wbrew jego wiedzy i woli z zamiarem pozostania już na stałe w Polsce powoduje, że mamy do czynienia z uprowadzeniem dziecka za granicę (tzw. child abduction). Kweste te reguluje Konwecja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (sporządzona w Hadze dnia 25 pazdziernika 1980 r.) zwana Konwencją Haską. Wywiezienie dziecka z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie ważnego paszportu czy też dowodu osobistego nie usprawiedliwia w żaden sposób takiego zachowania rodzica, który powinien liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego działania.