Zrzeczenie się spadku a odrzucenie spadku

Śmierć kogoś bliskego z rodziny powoduje, że po pewnym czasie od otwarcia spadku zastanawiamy się nad regulacjami prawa spadkowego związanymi z ‚uwolnieniem się od odpowiedzialności za długi spadkowe’. Najczęstszy jednak błąd jaki popełniają rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii to zwlekanie do ostatniej chwili z kosultacją z polskim adwokatem w tej sprawie. Powoduje to niepotrzebne komplikacje związane choćby z tym, że zrzeczenie się spadku to nie to samo co odrzucenie spadku.