Konwencja haska (uprowadzenie dziecka za granicę) -zmiany wprowadzone ustawą z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych

Zmiany te (weszły w życie 27.08.2018 r.) są zasadnicze i kluczowe w porównaniu ze stanem dotychczasowym. Główna zmiana dotyczy zakazu wydawania dziecka z terytorium RP do czasu uprawomocnienia się postanowienia Sądu. Do tego dochodzi przede wszystkim przekazanie rozstrzygania kwestii uprowadzenia dzieci za granicę tylko 11 wyspecjalizowanym sądom okręgowym w Polsce, które to sądy będą się zajmowały rozstrzyganiem spraw odnośnie uprowadzenia dzieci za granicę mając na uwadze przepisy Konwencji Haskiej. Ponadto Sąd Okręgowy będzie musiał rozpoznać taką sprawę w tempie błyskawicznym tj. w ciągu 6 tygodni. Instancją odwoławczą będzie tylko jeden sąd tj. Sąd Apelacyjny w Warszawie. Dodatkowo wprowadzony został przymus adwokacki w sprawach o wydanie dziecka za granicę. To wszystko sprawia, że sprawy te będą rozpoznawane dokładniej i szybciej mając na uwadze dobro dziecka.