Mediacja jako forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Na pewno każdy z Was choć raz spotkał się już z tym terminem. Mediacja to nic innego jak skorzystanie z możliwości polubownego rozwiązania istniejącego sporu bez angażowania całego aparatu sądowo-komorniczego. Pamiętajcie, że istnieje obecnie możliwość wprowadzenia do każdej umowy tzw. klauzuli mediacyjnej. Na wypadek pojawienia się w przyszłości jakichś kwestii spornych to rozwiązanie w pierwszej kolejności pozwoli Wam na zażegnanie konfliktu właśnie na drodze mediacji. Oczywiście jeśli nie będziecie zadowoleni z takiego obrotu sprawy zawsze będziecie mogli skierować dalsze kroki na drogę postępowania sądowego. Proszę pamiętać, że mediacja pozwoli Wam zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy i czas związany z długotrwałą procedurą sądową. Jeśli jako przedsiębiorca zależy Ci na dobrym imieniu Twojej firmy pomyśl o tym zanim wystąpisz z pozwem do Sądu. Mediacja od dawna jest praktykowana w Wielkiej Brytanii i z doświadczenia mogę przyznać, że przynosi znaczne korzyści dla obu stron konfliktu.