Polak w Norwegii a rodzina w Polsce…

Nasi rodacy są bardzo mobilni i możemy ich spotkać także w tak pięknym kraju jak kraj fiordów czyli w Norwegii. Niejednokrotnie są to osoby, które przed wyjazdem do Oslo, Drammen czy Bergen nie uregulowały wszystkich swoich spraw zaległych w Polsce i nie pomyślały nawet o poinformowaniu odpowiednich instytucji przed wyjazdem czy to kuratora czy to swojego wierzyciela. Czyniąc tak osoby te narażają się na szereg nieprzyjemności nie tylko ze strony polskiego sądu czy komornika ale także ze strony norweskiej Policji (Politi).

Jeśli masz pytania jak uregulować swoje niezamknięte kwestie z przeszłości zwróć się do Nas.