Rozwód w Irlandii (Dublin, Cork, Shannon) czy rozwód w Polsce

Najczęściej padające pytanie dotyczy tego gdzie mogę złożyć pozew o rozwód. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mieszkają i pracują poza granicami Polski to obowiązujące przepisy dają możliwość małżonkom dokonania wyboru, czy chcieliby rozwieść się w Polsce, czy też w państwie, w którym obecnie przebywają wspólnie lub zamieszkuje w nim jeden z małżonków.