Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne na terenie Unii Europejskiej

Podróżując z Wielkiej Brytanii do Polski celem odwiedzenia najbliższej rodziny czy też opuszczając Wielką Brytanię samochodem, aby udać się na długo oczekiwany i zasłużony urlop do Hiszpanii, Włoch lub Chorwacji nigdy nie myślimy co byłoby gdyby coś niespodziewanego przytrafiło nam się podczas takiej podróży w innym kraju unijnym.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że ofiara wypadku drogowego na terenie Unii Europejskiej może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie przed sądem państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania. Prawo wspólnotowe uzależnia to prawo jedynie od spełnienia warunku, aby ubezpieczyciel miał swą siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i aby takie bezpośrednie powództwo było dopuszczalne w świetle prawa krajowego.