OPŁATA SĄDOWA

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłaty sądowe ?

Opłatę sądową można uiścić:

  • dokonując wpłaty bezpośrednio w Punkcie Obsługi Kasowej Sądu;
  • w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);
  • dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowegootwiera się w nowym oknie danego sądu – konto dochodów budżetowych;
  • Szczegółowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego znajdują się na stronie internetowej lub w punkcie obługi intereseanta danego Sądu.