WGLĄD DO AKT SPRAWY

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy ?

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy w siedzibie sądu oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt, która mieści się w Biurze Obsługi Interesanta.

Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy.

Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.