Podróż do Polski z Wielkiej Brytanii na rozprawę rozwodową

Jeśli strona korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego i adwokat lub radca prawny w imieniu klienta złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy on-line to wtedy strona nie będzie musiała stawiać się osobiście w Polsce na rozprawie rozwodowej i tym samym strona uniknie kłopotliwej obecnie podróży z UK do Polski związanej z rygorami sanitarnymi w związku z Covid-19. Wówczas małżonkowie będą mogli uczestniczyć w rozprawie w trybie zdalnym (on-line) nie opuszczając terytorium Wielkiej Brytanii, co stanowi znaczne ułatwienie przeprowadzenia sprawy rozwodowej dla stron.