Podział majątku przy rozwodzie w Polsce

Podział majątku wspólnego małżonków w toku sprawy rozwodowej przed Sądem w Polsce możliwy jest tylko w drodze wyjątku, jeśli małżonkowie są zgodni co do takiego podziału majątku, nie ma pomiędzy nimi żadnych rozbieżności odnośnie zgromadzonego wspólnie majątku i tylko wtedy gdy złożą odpowiedni wniosek.