Zgoda drugiej strony na rozwód przed sądem w Polsce

Zgoda osoby pozwanej nie jest nigdy potrzebna, aby wyrok w Polsce mógł zostać wydany przez sąd. Jeśli sąd zdecyduje, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie zachodzą inne przesłanki negatywne do orzeczenia rozwodu to wtedy sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron.