Blog

Zmiana przepisów dla przewoźników w UK. Ważna informacja dla całej branży transportu międzynarodowego, w tym dla polskim firm spedycyjnych i polskich firm z branży mięsnej i owocowo-warzywnej (pomoc prawna)

Bez kategorii

Od końca stycznia 2024 r. przywóz niektórych produktów z Unii Europejskiej, innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz Wysp Owczych, Grenlandii i Szwajcarii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii może odbywać się wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Chodzi o posiadanie odpowiednich certyfikatów, tzw. Export Health Certificate (EHC). Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim produktów pochodzenia zwierzęcego, ale także roślin, owoców i warzyw.

Znaczne zaostrzenie kar w polskim kodeksie karnym i zmiana polityki karania pijanych kierowców (pomoc prawna)

Bez kategorii

1 października 2023 weszła w życie nowelizacja polskiego kodeksu karnego. Ministerstwo Sprawiedliwości traktuje tę nowelizację jako przełomową, bo zaostrza ona dość znacznie wiele kar. Jednym z przepisów jest też zwiększenie kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Z kwoty 500 zł do 800 zł zwiększono kwotę, od której kradzież traktowana jest jako przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Dotąd kradzież cudzej rzeczy ruchomej o wartości nieprzekraczającej 500 zł była wykroczeniem zagrożonym karą aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywną w wysokości od 20 do 5000 złotych. To zasadnicza zmiana obok podwyższenia innych sankcji, wprowadzenia dłuższego przedawnienia, bezwzględnego dożywocia, wprowadzenia nowych typów przestępstw oraz przede wszystkim dawno oczekiwania konfiskata aut pijanym kierowcom.

Podział majątku przy rozwodzie w Polsce

Bez kategorii

Podział majątku wspólnego małżonków w toku sprawy rozwodowej przed Sądem w Polsce możliwy jest tylko w drodze wyjątku, jeśli małżonkowie są zgodni co do takiego podziału majątku, nie ma pomiędzy nimi żadnych rozbieżności odnośnie zgromadzonego wspólnie majątku i tylko wtedy gdy złożą odpowiedni wniosek.

Podróż do Polski z Wielkiej Brytanii na rozprawę rozwodową

Bez kategorii

Jeśli strona korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego i adwokat lub radca prawny w imieniu klienta złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy on-line to wtedy strona nie będzie musiała stawiać się osobiście w Polsce na rozprawie rozwodowej i tym samym strona uniknie kłopotliwej obecnie podróży z UK do Polski związanej z rygorami sanitarnymi w związku z Covid-19. Wówczas małżonkowie będą mogli uczestniczyć w rozprawie w trybie zdalnym (on-line) nie opuszczając terytorium Wielkiej Brytanii, co stanowi znaczne ułatwienie przeprowadzenia sprawy rozwodowej dla stron.

ROZWÓD PRZED SĄDEM W POLSCE

Bez kategorii

Istnieje możliwość uzyskania rozwodu przed sądem w Polsce, nawet jeśli od wielu lat żadna ze stron postępowania nie mieszka już w Polsce na stałe (ani nie jest nawet zameldowana w Polsce). Istnieje również możliwość ustanowienia pełnomocnika procesowego, do którego sąd będzie kierował pisma, aby ułatwić stronie zamieszkałej w Wielkiej Brytanii komunikację z sądem prowadzącym sprawę rozwodową przed właściwym Sądem Okręgowym.

Wjazd do UK-UWAGA ZMIANY

Bez kategorii

Wjazd do UK od 1 października 2021 r. jest możliwy tylko z ważnym paszportem.

Wjazd do UK z dowodem osobistym możliwy tylko dla osób ze statusem osiedlenia.

1 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentów wymaganych w czasie przekraczania brytyjskiej granicy. Z ważnych informacji dla naszych rodaków w Wielkiej Brytanii jest pozostawienie możliwości wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę. Dotyczy to jednak tylko podróży w celach turystycznych, odwiedzin u rodziny i przyjaciół a także krótkoterminowej nauki oraz spraw związanych z prowadzonym biznesem. Jeśli zaś chodzi o podróże tylko w celach zarobkowych, Europejczycy bez ważnego statusu osiedlenia będą musieli ubiegać się najpierw o wizę pracowniczą w ramach nowego imigracyjnego systemu punktowego.

Zmiana oznaczenia z GB na UK

Bez kategorii

Od dnia 28 września 2021 r. wszyscy brytyjscy kierowcy wyjeżdżający za granicę zobowiązani są posiadać naklejkę UK umieszczoną w tylnej części auta – zamiast dotychczasowej GB. Wprowadzana zmiana symbolu z GB na UK to rezultat zmian w związku z Brexitem.

Oznacza to nic innego jak to, iż wszyscy kierowcy zarejestrowani w Wielkiej Brytanii przekraczając jej granice samochodami i udając się na przykład do Francji, Niemiec, Holandii , Polski lub jakiegokolwiek innego kraju muszą posiadać na samochodach nową naklejkę z literami UK.

WGLĄD DO AKT SPRAWY

Bez kategorii

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy ?

Jak uzyskać wgląd do akt sprawy w siedzibie sądu oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjnego?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt, która mieści się w Biurze Obsługi Interesanta.

Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy.

Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy.

OPŁATA SĄDOWA

Bez kategorii

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłaty sądowe ?

Opłatę sądową można uiścić:

  • dokonując wpłaty bezpośrednio w Punkcie Obsługi Kasowej Sądu;
  • w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł);
  • dokonując przelewu bankowego na numer rachunku bankowegootwiera się w nowym oknie danego sądu – konto dochodów budżetowych;
  • Szczegółowe informacje dotyczące numeru rachunku bankowego znajdują się na stronie internetowej lub w punkcie obługi intereseanta danego Sądu.