Bez kategorii

Ważna informacja dla Polaków mieszkających w Norwegii-Oslo, Stavanger, Bergen, Bodo, Tromso, Drammen, Alesund, Molde

Bez kategorii

Od 01/01/2024 wprowadzono w Polsce nowe świadczenie 800 + ( w miejsce dotychczasowego świadczenia 500 +) co wiąże się z koniecznością poinformowania urzędu NAV o wszystkich istotnych zmianach, które mają wpływ na prawo do pobieranego świadczenia na terytorium Norwegii. Taką jedną z okoliczności, które nakładają na obywatela polskiego obowiązek poinformowania urzędu NAV jest między innymi teraz zmiana kwot zasiłku pobieranego w Polsce. Niepoinformowanie NAV może spowodować bardzo dotkliwe finansowo konsekwencje jak choćby konieczność zwrotu otrzymanego już świadczenia lub nawet zgłoszenie na policję.

Utrata prawa jazdy w jednym kraju będzie oznaczać utratę prawa jazdy w całej Unii Europejskiej- ważne zmiany dla kierowców

Bez kategorii

Parlament Europejski przegłosował pakiet ważnych przepisów drogowych, które sprawiają, że kierowcy łamiący prawo w innym kraju Unii Europejskiej niż w kraju, z którego pochodzi dany kierowca i gdzie miał wydane prawo jazdy, będą mogli tam stracić prawo jazdy wydane przez ich kraj macierzysty i ta kara będzie już obowiązywała we wszystkich państwach całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy unijne mają na celu spowodować, że poważne wykroczenia drogowe będą wreszcie prowadzić do zakazu prowadzenia pojazdów w całej Unii Europejskiej. Przez poważne wykroczenia rozumie się między innymi nadmierną prędkość lub jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Te przepisy mają sprawić, że kierowcy będą prowadzić swoje pojazdy dużo bardziej odpowiedzialnie i zaczną przestrzegać przepisów nie tylko w swoim kraju rodzimym, ale także w każdym z państw Unii Europejskiej.

Rejestracja rozwodu ze Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej (pomoc prawna)

Bez kategorii

Procedura rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce polega na wpisaniu wzmianki o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa. Przede wszystkim, aby poprawnie zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy w Polsce, powinieneś złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty. Możesz to zrobić z pomocą pełnomocnika lub samodzielnie. Procedurę rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego przeprowadzisz, jeżeli dysponujesz wyrokiem rozwodowym wydanym przez sąd państwa członkowskiego UE od 1 maja 2004 r. oraz sąd państwa niebędącego członkiem UE od dnia 1 lipca 2009 r. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji. Taką procedurę rejestracji przeprowadzisz w Polsce w urzędzie stanu cywilnego. Podobnie wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji.

Deportacja z Wielkiej Brytanii do Polski (pomoc prawna)

Bez kategorii

Każdy obywatel Unii Europejskiej, który na skutek swojego nagannego zachowania złamie prawo imigracyjne w UK popełniając poważne przestępstwo może zostać deportowany co skutkuje wydaleniem z Wielkiej Brytanii i zakazem dożywotniego powrotu do UK. Cała procedura rozpoczyna się od Notice of Intended Deportation. Należy pamiętać, że każda osoba, która otrzyma decyzję o deportacji, ma prawo wnieść odwołanie od tej decyzji. Decyzja o deportacji powinna opierać się na prawie, a jednym ze sposobów na zatrzymanie deportacji jest udowodnienie, że jest to pogwałcenie praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencją Praw. Broniąc się przed deportacją można powołać się przede wszystkim na naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do prywatności i życia w rodzinie).

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i obniżenie opłaty od uzasadnienia w sprawach cywilnych i rodzinnych do 30 zł w sprawach niekończących sprawy (np. opłata za wniosek o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania, ale też oddalenia wniosku o zabezpieczenie spłaty rat kredytu frankowego czy uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia alimentów)

Bez kategorii

Wcześniej wielokrotnie podnoszono, że kwestie opłat za wniosek o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu cywilnego i rodzinnego w kwocie 100 zł za każde uzasadnienie blokują niektórym osobom prawo do odwołania ze względu na znaczne koszty związane z opłatą za uzasadnienie. Działo się tak m.in. dlatego, że jest to warunek niezbędny do skutecznego złożenia apelacji czy zażalenia. Z pomocą przyszła zmiana przepisów i obniżenie m.in. opłat za uzasadnienie w postanowieniach niekończących sprawy – do 30 zł. Jest to znacząca obniżka, która powinna zostać na stałe w przepisach.

Rozwód u notariusza czy jest to możliwe ?

Bez kategorii

Obecnie toczy się szeroka dyskusja wśród prawników, w tym notariuszy jak odciążyć sądy powszechne z pewnej kategorii spraw, które można bardzo sprawnie załatwić. Dlaczego zatem nie wprowadzić dla obywateli możliwości przeprowadzenia rozwodów przed notariuszem kiedy strony, które zamierzają się zgodnie rozstać nie mają jeszcze małoletnich dzieci. Takie rozwiązania są już obecne przecież w niektórych krajach jak np. Łotwa czy Francja. Tam małżonkowie, którzy decydują się na zgodny rozwód mogą skorzystać z opcji rozwodu u notariusza i mogą uzyskać rozwód w ciągu jednego dnia, czyli szybko i efektywnie. Warto nad tym chyba się poważnie zastanowić mając na uwadze, że czas oczekiwania na rozprawę rozwodową bez orzekania o winie i w sytuacji gdy strony nie mają małoletnich dzieci wynosi obecnie w Polsce co najmniej 6 miesięcy do półtorej roku w zależności od Sądu Okręgowego do którego został złożony pozew rozwodowy.

Zmiany dla Brytyjczyków wjeżdżających do Unii Europejskiej

Bez kategorii

Zmiany w podróżowaniu do Unii Europejskiej po Brexicie to dla Brytyjczyków przede wszystkim nowy cyfrowy system kontroli granicznych, który będzie wymagał od brytyjskich podróżnych pobrania odcisków palców i skanów ich twarzy. Tak zwany Entry/exit system (EES) ma zostać uruchomiony dokładnie w dniu 6 października 2024 roku. W zamierzeniu ma zapobiec głównie przedostawaniu się do Unii Europejskiej osób z fałszywymi dokumentami i uszczelnić znacznie przepływ ludzi, którzy nie powinni się znaleźć na terenie Unii Europejskiej zapewniając jeszcze lepszą szczelność granic i pomóc zwalczać nielegalny przepływ takich osób.

Zmiana w składaniu wniosków o przyznanie Child Benefit. Od teraz wnioski można składać on-line

Bez kategorii

Teraz proces składania wniosków odbywa się na stronie rządowej gov.uk i zajmuje około 10 minut.To bardzo przyspiesza czas uzyskania świadczeń na dzieci. Trzeba pamiętać, że rodzice lub opiekunowie mogą otrzymywać zasiłek na dziecko, jeśli są odpowiedzialni za jego wychowanie. Chodzi o dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat lub poniżej 20 lat, jeśli kontynuują one edukację szkolną.

Ważne zmiany w polskim prawie spadkowym w 2024 roku (pomoc prawna)

Bez kategorii

W listopadzie 2023 roku weszły w życie duże zmiany w prawie spadkowym. Chodzi przede wszystkim o odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci, zmiany w kręgu trzeciej grupy spadkobierców oraz o niegodność dziedziczenia. Zgodnie z nowelizacją, spadkobierca będzie mógł zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, gdy uporczywie unikał wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego orzeczeniem sądowym, porozumieniem sądowym lub umową, a także gdy uporczywie unikał wykonywania obowiązku opieki nad spadkodawcą, wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, funkcji rodzica zastępczego, obowiązków małżeńskich czy szacunku i wsparcia między rodzicem a dzieckiem.