Cennik

Cennik

Nasze usługi dostosowaliśmy do potrzeb naszych klientów i ich możliwości finansowych.
Proszę wybierz najkorzystniejszą
dla siebie opcję płatności:

  • Ryczałtowy – z góry określamy wynagrodzenie poprzez indywidualne uzgodnienie ceny z naszym klientem
  • Godzinowy (obsługa osób prawnych oraz indywidualne porady i doradztwo poza terytorium RP) plus podatek VAT 23%
  • Porady w kancelarii, konsultacje telefoniczne, porady on-line: cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania danego problemu oraz poświęconego czasu
  • Sprawy sądowe i zastępstwo procesowe: cena do uzgodnienia z klientem (stawki minimalne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 461)
  • Pisma procesowe: cena w zależności od rodzaju pisma, stopnia skomplikowania i nakładu pracy.