Team

Zespół

Konrad Wiater

Adwokat, członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, prawnik zagraniczny (Registered European Lawyer -SRA number 624500)

zarejestrowany w Solicitors Regulation Authority w Anglii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie -specjalizacja służba zagraniczna. Absolwent Edinburgh College, uzyskał Higher National Certificate in Legal Services w Szkocji. Zdobyte doświadczenie w pracy z klientami w Polsce i za granicą. Pracował jako wolontariusz w Ethnic Minorities Law Centre w Edynburgu oraz jako prawnik zagraniczny (Registered European Lawyer) w Londynie. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym i prawie prywatnym międzynarodowym. Znajomość prawa szkockiego. Biegły język angielski. Współpracuje z wiodącymi anglojęzycznymi prawnikami.

Wojciech Szewczyk

Adwokat, członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Hanoverze.

Doświadczenie prawnicze zdobyte w kanclelarii adw. Barbary Szewczyk oraz za granicą. Wspólnie z innymi adwokatami prowadzi kancelarię adwokacką, zajmując się obsługą prawną spółek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także sprawami cywilnymi, pracowniczymi, administracyjnymi i karnymi klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie karnym i rodzinnym.

Znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego. Współpracuje z renomowaną kancelarią w Wiedniu oraz Hanoverze pomagając naszym rodakom mieszkającym w Austrii i Niemczech.