Dienstleistung

Usługi

Masz problem natury prawnej w Polsce lub Wielkiej Brytanii, potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy sądowej, posiadasz swój biznes w Wielkiej Brytanii lub chcesz wiedzieć jak zostać przedsiębiorcą w przyszłości, zgłoś się do Nas.

Kwestie zagraniczne:

 • Ekstradycje, deportacje, sprawy karne, wykroczenia (współpraca z Solicitorami, Barristerami i Advocates w Anglii, Walii i Szkocji)
 • Przesłuchania w Konsulacie RP w Edynburgu, Manchesterze i Londynie z udziałem polskiego adwokata
 • Europejskie Nakazy Aresztowania
 • Problemy z National Crime Agency
 • Problemy z UK Border Force
 • Zatrzymanie pojazdów i towarów w Wielkiej Brytanii
 • Spotkania z klientem w areszcie
 • Zatarcie skazania w Polsce lub Wielkiej Brytanii
 • Uzyskanie zaświaczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Uprowadzenie dziecka za granicę (Child abduction)
 • Rozwód/Separacja w Polsce lub Wielkiej Brytanii
 • Alimenty w Polsce lub w Wielkiej Brytanii
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej, zaniedbania kliniczne, wypadki drogowe, wypadki w miejscu pracy, szkody osobowe (współpraca z polskojęzycznymi adwokatami w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej)
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty dla dłużnika mieszkającego w Wielkiej Brytanii
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny (European Enforcement Order)
 • Europejski Nakaz Zapłaty (European Order for payment)
 • Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku w Polsce
 • Odrzucenie spadku w imieniu osobu małoletniej
 • Uzyskanie polskiego odpisu aktu zgonu
 • Pomoc prawna na terenie Włoch – współpraca z kancelarią adwokacką w Rzymie (tylko obsługa w języku włoskim i angielskim)
 • Założenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii
 • Angielskie umowy najmu (Assured shorthold tenancy)
 • Kontrakty i porozumienia handlowe (Contracts and Agreements for businesses):
  • confidentiality/non-disclosure agreements
  • consultancy agreements
  • agency agreements
  • leases
  • franchise agreements
  • services agreements
 • Trading terms and conditions
 • Drafting, negotiation, review
 • Website terms and conditions
 • Online trading terms and conditions
 • Intellectual property advice and assistance
 • Commercial leases

Kwestie polskie:

 • Prawo cywilne: sprawy spadkowe (zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku), sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozgraniczenie, służebności przesyłu, ustanowienie drogi koniecznej), zobowiązania, sprawy odszkodowawcze w tym odszkodowania za błędy medyczne, odszkodowania za szkody wypadkowe, odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem, pozew o zapłatę, sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze: rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, opieka i kuratela, podział majątku wspólnego, ustroje majątkowe małżeńskie)
 • Prawo karne: obrona przed sądami powszechnymi w Polsce, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżyciela prywatnego, posiłkowego, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego (Prokuratura), sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji, system dozoru elektronicznego, wnioski o zatarcie skazania, o rozłożenie kary grzywny na raty
 • Prawo wykroczeń: sprawy związane z wykroczeniami
 • Prawo administracyjne: odwołania od decyzji administracyjnych, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentowanie przed organami, urzędami i sądami administracyjnymi
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: sprawy związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, dochodzenie roszczeń od pracodawcy, odwołania od decyzji ZUS-u, reprezentowanie przed sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Prawo gospodarcze i upadłościowe: rejestracja spółek prawa handlowego, zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługa prawna przedsiębiorców, dochodzenie zapłaty należności, likwidacja spółek prawa handlowego, postępowanie upadłościowe, sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu
 • Windykacja należności: wezwania do zapłaty, próby polubownego rozwiązania sporów, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych