Alimenty

Rozwodzący się małżonkowie są dalej zobowiązani do utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci. Obowiązek ten nie wygasa wskutek rozwiązania małżeństwa przed sądem angielskim czy też przed sądem w Polsce. Oboje rodzice muszą nadal wspólnie partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka dopóki nie będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Twierdzenie, że po orzeczeniu rozwodu rodzic, który nie mieszka już z dzieckiem jest w mniejszym stopniu zobowiązany do finansowania utrzymania dziecka jest pewnym nieporozumieniem.