Brak zgody rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka

Kwestie braku zgody rodzica na wyrobienie paszportu należą do bardzo częstych sytuacji pomiędzy skłóconymi rodzicami, partnerami lub ex-małżonkami. Nie oznacza to jednak, że takiej zgody nie można uzyskać na drodze sądowej, jeśli nie ma szans na polubowne załatwienie tej sprawy. Pamiętaj, że nawet mając paszport potrzebujesz zgodny drugiego rodzica, aby wyjechać z dzieckiem na dłuższy pobyt za granicę.