Brak zgody rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka