Rozwód w Polsce a rozwód w Wielkiej Brytanii

Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym wyjazd wielu osób do pracy za granicą, a szczególnie do Wielkiej Brytanii spowodował, że dla wielu małżeństw był to szczególny sprawdzian trwałości ich małżeństwa. Nowe realia, nowe znajomości niejednokrotnie stanowiły podatny grunt, aby po kilku lub kilkunastu latach małżeństwa stwierdzić albo niedopasowanie charakterów albo po prostu wypalenie w związku i wygaśnięcie uczucia do drugiej osoby z wielu różnych powodów. Niejednokrotnie klienci kancelarii nie są świadomi różnic w przeprowadzieniu rozwodu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim należy pamiętać, iż obywatele Polscy mogą uzyskać rozwód w Polsce ale też mogą z takim żądaniem wystąpić przed sąd brytyjski. Która opcja będzie lepsza dla strony, która opcja będzie szybsza w uzyskaniu rozwodu i która opcja będzie tańsza to wszystko zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że obojętnie w którym kraju uzyskamy wyrok rozwodowy będzie on honorowany pózniej w drugim kraju unijnym. Jednakże warto pamiętać, że aby uzyskać rozwód w Polsce musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co trzeba oczywiście wykazać przed sądem (przesłuchanie stron, zeznania świadków, dowód z dokumentów). Warto również pamiętać, iż w każdej sutuacji kiedy są małoletnie dzieci sąd w Polsce orzekając rozwód bierze z urzędu pod uwagę dobro małoletnich dzieci. Podstawową różnicą jeśli zestawimy jurysdykcję polską i brytyjską jest to, iż sąd w Wielkiej Brytanii nie orzeka o winie stron. Oczywiście zdrada (ang. adultery) jest jedną z przesłanek do orzeczenia rozwodu zarówni w Anglii jak i Szkocji, jednakże nie podlega tak sformalizowanemu badaniu jak ma to miejsce przed sądem w Polsce.