OPINIA BIEGŁEGO

Co jeśli nie zgadzam się z opinią biegłego sądowego ?

Nie zgadzasz się z opinią biegłego sądowego wydaną w sprawie przed sądem ?

W sytuacji kiedy Państwo nie zgadzacie się z opinią biegłego sądowego możliwe jest złożenie w formie pisemnej zastrzeżenia co do jej treści. Zastrzeżenie to jednak powinno być bardzo dobrze uargumentowane.
Opinia biegłego wydana w postępowaniu cywilnym nie podlega środkowi zaskarżenia przez strony.