ROZWÓD PRZED SĄDEM W POLSCE

Istnieje możliwość uzyskania rozwodu przed sądem w Polsce, nawet jeśli od wielu lat żadna ze stron postępowania nie mieszka już w Polsce na stałe (ani nie jest nawet zameldowana w Polsce). Istnieje również możliwość ustanowienia pełnomocnika procesowego, do którego sąd będzie kierował pisma, aby ułatwić stronie zamieszkałej w Wielkiej Brytanii komunikację z sądem prowadzącym sprawę rozwodową przed właściwym Sądem Okręgowym.