Deportacja z Wielkiej Brytanii do Polski (pomoc prawna)

Każdy obywatel Unii Europejskiej, który na skutek swojego nagannego zachowania złamie prawo imigracyjne w UK popełniając poważne przestępstwo może zostać deportowany co skutkuje wydaleniem z Wielkiej Brytanii i zakazem dożywotniego powrotu do UK. Cała procedura rozpoczyna się od Notice of Intended Deportation. Należy pamiętać, że każda osoba, która otrzyma decyzję o deportacji, ma prawo wnieść odwołanie od tej decyzji. Decyzja o deportacji powinna opierać się na prawie, a jednym ze sposobów na zatrzymanie deportacji jest udowodnienie, że jest to pogwałcenie praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencją Praw. Broniąc się przed deportacją można powołać się przede wszystkim na naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do prywatności i życia w rodzinie).