Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i obniżenie opłaty od uzasadnienia w sprawach cywilnych i rodzinnych do 30 zł w sprawach niekończących sprawy (np. opłata za wniosek o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania, ale też oddalenia wniosku o zabezpieczenie spłaty rat kredytu frankowego czy uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia alimentów)

Wcześniej wielokrotnie podnoszono, że kwestie opłat za wniosek o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu cywilnego i rodzinnego w kwocie 100 zł za każde uzasadnienie blokują niektórym osobom prawo do odwołania ze względu na znaczne koszty związane z opłatą za uzasadnienie. Działo się tak m.in. dlatego, że jest to warunek niezbędny do skutecznego złożenia apelacji czy zażalenia. Z pomocą przyszła zmiana przepisów i obniżenie m.in. opłat za uzasadnienie w postanowieniach niekończących sprawy – do 30 zł. Jest to znacząca obniżka, która powinna zostać na stałe w przepisach.