Rejestracja rozwodu ze Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej (pomoc prawna)

Procedura rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce polega na wpisaniu wzmianki o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa. Przede wszystkim, aby poprawnie zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy w Polsce, powinieneś złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty. Możesz to zrobić z pomocą pełnomocnika lub samodzielnie. Procedurę rejestracji zagranicznego wyroku rozwodowego przeprowadzisz, jeżeli dysponujesz wyrokiem rozwodowym wydanym przez sąd państwa członkowskiego UE od 1 maja 2004 r. oraz sąd państwa niebędącego członkiem UE od dnia 1 lipca 2009 r. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji. Taką procedurę rejestracji przeprowadzisz w Polsce w urzędzie stanu cywilnego. Podobnie wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji.