Ważne zmiany w polskim prawie spadkowym w 2024 roku (pomoc prawna)

W listopadzie 2023 roku weszły w życie duże zmiany w prawie spadkowym. Chodzi przede wszystkim o odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci, zmiany w kręgu trzeciej grupy spadkobierców oraz o niegodność dziedziczenia. Zgodnie z nowelizacją, spadkobierca będzie mógł zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, gdy uporczywie unikał wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego orzeczeniem sądowym, porozumieniem sądowym lub umową, a także gdy uporczywie unikał wykonywania obowiązku opieki nad spadkodawcą, wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, funkcji rodzica zastępczego, obowiązków małżeńskich czy szacunku i wsparcia między rodzicem a dzieckiem.