Rozwód to jedno z ekstremalnie stresujących i bardzo traumatycznych wydarzeń, jakie mogą nas spotkać w życiu, gdy dochodzi do rozpadu pożycia małżeńskiego np. w wyniku zdrady, stosowania przemocy ekonomicznej, fizycznego i psychicznego znęcania się nad małżonkiem