Ważna informacja dla Polaków mieszkających w Norwegii-Oslo, Stavanger, Bergen, Bodo, Tromso, Drammen, Alesund, Molde

Od 01/01/2024 wprowadzono w Polsce nowe świadczenie 800 + ( w miejsce dotychczasowego świadczenia 500 +) co wiąże się z koniecznością poinformowania urzędu NAV o wszystkich istotnych zmianach, które mają wpływ na prawo do pobieranego świadczenia na terytorium Norwegii. Taką jedną z okoliczności, które nakładają na obywatela polskiego obowiązek poinformowania urzędu NAV jest między innymi teraz zmiana kwot zasiłku pobieranego w Polsce. Niepoinformowanie NAV może spowodować bardzo dotkliwe finansowo konsekwencje jak choćby konieczność zwrotu otrzymanego już świadczenia lub nawet zgłoszenie na policję.