Bez kategorii

Zatarcie skazania

Bez kategorii

Zatarcie skazania to jedna z bardzo ważnych instytucji polskiego prawa karnego materialnego. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ona wśród naszych rodaków mieszkających za granicą, którzy w przeszłości weszli w konflikt z prawem, a teraz prowadzą normalne życie rodzinne i zawodowe. Dzięki zatarciu skazania można na nowo cieszyć się ‚czystą kartoteką’ w Krajowym Rejestrze Karnym, co może ułatwić podjęcie lepszej pracy czy umożliwić uzyskanie awansu. Instytucja ta powoduje bowiem uznanie skazania za przestępstwo za niebyłe po upływie określonego czasu.

Alimenty

Bez kategorii

Rozwodzący się małżonkowie są dalej zobowiązani do utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci. Obowiązek ten nie wygasa wskutek rozwiązania małżeństwa przed sądem angielskim czy też przed sądem w Polsce. Oboje rodzice muszą nadal wspólnie partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka dopóki nie będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Twierdzenie, że po orzeczeniu rozwodu rodzic, który nie mieszka już z dzieckiem jest w mniejszym stopniu zobowiązany do finansowania utrzymania dziecka jest pewnym nieporozumieniem.

Brak zgody rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka

Bez kategorii

Kwestie braku zgody rodzica na wyrobienie paszportu należą do bardzo częstych sytuacji pomiędzy skłóconymi rodzicami, partnerami lub ex-małżonkami. Nie oznacza to jednak, że takiej zgody nie można uzyskać na drodze sądowej, jeśli nie ma szans na polubowne załatwienie tej sprawy. Pamiętaj, że nawet mając paszport potrzebujesz zgodny drugiego rodzica, aby wyjechać z dzieckiem na dłuższy pobyt za granicę.

Deportacja z Wielkiej Brytanii do Polski

Bez kategorii

W związku z rozpoczęciem procedury formalnego wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej procedura deportacji pojawia się nad wyraz często w stosunku do obywateli RP, którzy z dwojoną siłą odczuwają na ‚swojej skórze’ pierwsze skutki Brexitu. Nie zawsze jednak udaje się doprowadzić do skutecznego wydalenia z Wielkiej Brytanii zwłaszcza wtedy gdy od samego początku tj. od otrzymania dokumentów z Home Office skorzystamy równolegle z pomocy Solicitora po stronie angielskiej i adwokata w Polsce.

Zrzeczenie się spadku a odrzucenie spadku

Bez kategorii

Śmierć kogoś bliskego z rodziny powoduje, że po pewnym czasie od otwarcia spadku zastanawiamy się nad regulacjami prawa spadkowego związanymi z ‚uwolnieniem się od odpowiedzialności za długi spadkowe’. Najczęstszy jednak błąd jaki popełniają rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii to zwlekanie do ostatniej chwili z kosultacją z polskim adwokatem w tej sprawie. Powoduje to niepotrzebne komplikacje związane choćby z tym, że zrzeczenie się spadku to nie to samo co odrzucenie spadku.

Europejski nakaz aresztowania

Bez kategorii

ENA (Europejsk Nakaz Aresztowania) albo European Arrest Warrant nie oznacza jeszcze, że od razu stoisz na przegranej pozycji i będziesz musiał szybko spakować swoje rzeczy po rozprawie w Westminster Magstrates’ Court i wrócić do Polski, pomimo iż bardzo tego nie chcesz. Wszystko zależy bowiem od konkretnego, indywidualnego stanu faktycznego. Postaraj się czym prędzej skontaktować z adwokatem i podziel się informacją jak doszło do wejścia przez Ciebie w Polsce w konflikt z prawem i jak obecnie wygląda twoja sytuacja życiowa w Wielkiej Brytanii.

Rozwód w Polsce a rozwód w Wielkiej Brytanii

Bez kategorii

Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym wyjazd wielu osób do pracy za granicą, a szczególnie do Wielkiej Brytanii spowodował, że dla wielu małżeństw był to szczególny sprawdzian trwałości ich małżeństwa. Nowe realia, nowe znajomości niejednokrotnie stanowiły podatny grunt, aby po kilku lub kilkunastu latach małżeństwa stwierdzić albo niedopasowanie charakterów albo po prostu wypalenie w związku i wygaśnięcie uczucia do drugiej osoby z wielu różnych powodów. Niejednokrotnie klienci kancelarii nie są świadomi różnic w przeprowadzieniu rozwodu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim należy pamiętać, iż obywatele Polscy mogą uzyskać rozwód w Polsce ale też mogą z takim żądaniem wystąpić przed sąd brytyjski. Która opcja będzie lepsza dla strony, która opcja będzie szybsza w uzyskaniu rozwodu i która opcja będzie tańsza to wszystko zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że obojętnie w którym kraju uzyskamy wyrok rozwodowy będzie on honorowany pózniej w drugim kraju unijnym. Jednakże warto pamiętać, że aby uzyskać rozwód w Polsce musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co trzeba oczywiście wykazać przed sądem (przesłuchanie stron, zeznania świadków, dowód z dokumentów). Warto również pamiętać, iż w każdej sutuacji kiedy są małoletnie dzieci sąd w Polsce orzekając rozwód bierze z urzędu pod uwagę dobro małoletnich dzieci. Podstawową różnicą jeśli zestawimy jurysdykcję polską i brytyjską jest to, iż sąd w Wielkiej Brytanii nie orzeka o winie stron. Oczywiście zdrada (ang. adultery) jest jedną z przesłanek do orzeczenia rozwodu zarówni w Anglii jak i Szkocji, jednakże nie podlega tak sformalizowanemu badaniu jak ma to miejsce przed sądem w Polsce.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a brak kontaktu z małoletnim dzieckiem

Bez kategorii

Sądowe pobawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z automatycznym pozbawieniem takiego rodzica prawa do osobistego kontaktu z dzieckiem, prawa do kontaktu telefonicznego lub wymiany korespondencji listownej. Przesłankami uzasadniającymi orzeczenie przez sąd pozbawienia władzy rodzicielskiej mogą być długoletnie przebywanie rodzica w więzieniu czy też za granicą, poważna choroba jednego z rodziców zagrażająca bezpieczeństwu dziecka, znęcanie się nad dzieckiem, alkoholizm, narkomania.

Brexit

Bez kategorii

Od czasu referendum w przedmiocie opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej nasi rodacy zmagają się z ciągłymi pytaniami co dalej z ich prawem do dalszego zamieszkiwania i pracy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Brexit choć niesie ze sobą wiele obaw to jednak daje sporo czasu, aby przygotować się na prawne uregulowanie swojego statusu w Wielkiej Brytanii, choćby poprzez aplikowanie o paszport brytyjski.